Print this page

Programmes

DR. A.C. TSIANES OFFICE:


PROGRAMME:
JULY - DECEMBER 2014
KGOROGO, PHOROLO, DIKORETSO LE MEHLABISHO

JULY 2014

05 Mokibelo

:

KORETSO/WORK/MOSHOMO

06 Sontaga

:

Kope Mokwana: Tafelkop-Matshitaneng

12 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: KOSHA YA BOSHEGO

13 Sontaga

:

Tiny Thipe: Watervaal Ga Mmakola lethasa

19 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

20 Sontaga

:

Sejampholo Mahlangu: Phorolo/Moshate

26 Mokibelo

:

Work/ Tlailane, H/Skraal- Phorola

27 Sontaga

:

Tebogo Thaga: Ga Oorlog LethasanaAUGUSTUS 2014

02 Mokibelo     

:

WORK/MOSHOMO

03 Sontaga

:

Mpubane/Tafelkop: Phorola Ga Matsepe

09 Mokibelo

:

Middah Makgopa: Ga Phaahla (KOSHA YA BOSHEGO)

10 Sontaga

:

Piet Matlwa: Ga Botha-Lethasana

16 Mokibelo

:

Modiegi Tema: Senotlelo-Lethasana

17 Sontaga

:

JSelele Matlebjane: Ga Marishane Lethasana

20 Laboraro

:

LEGOGWANA

23 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

24 Sontaga

:

Mabogwane: Dennilton- Phorola

30 Mokibelo
:
Work/Malefahlo: Kgobokwane- Phorola
31 Sontaga
:
 Phillip Moshoeshoe: Vosloorus Ext 14 Makhura str.Boksburg Lethasana


SEPTEMBER 2014

06 Mokibelo

:     

KORETSO/Koko MarotaL Lefiso Lefahleng Lethasana

07 Sontaga

:

Boshielo/Phokwane Phorola

13 Mokibelo

:      

Mapule Mabunda: Kameelpoort Lethasana
KOSHA YA BOSHEGO

14 Sontaga

:     

Ntebo Mogashane: Doornlaagte Kloporo

20 Mokibelo

:

Ramoraki Mogotsi: Kgobokwane Phorola

21 Sontaga

:

Justice Maphutha: Mphane-Ga Masemola

27 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO MOHLABO

28 Sontaga

:

MOHLABOOCTOBER 2014

04 Mokibelo

:

WORK/MOHLABO (MASEFUDI)
Gadi Ramohisa: Ga Oorlogo Lethasana

05 Sontaga

:

Tetina Mokgabudi: Mpheleng (Masefudi) Letha

11 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

12 Sontaga

:

Tshepo Mampuru (Matlala) Tafelkop Lethasana

18 Mokibelo

:

Vinolia Maboa: Ga- Malekane

19 Sontaga

:

Mmamakoko Mmakola: Phokwane Phorolo

25 Mokibelo

:

Jacob Mabotja:Ga Ramongwane Lethasana

26 Sontaga

:

Mante Maepa: Ga Marishane LethasanaNOVEMBER 2014

01 Mokibelo

:

KORETSO Mapitseng Tlaka: Lusaka Stompo Lethasana

02 Sontaga      

:

Malemone Moipone: Tafelkop Lethasana

08 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

09 Sontaga

:

Given Mphahlele: Mbuzini Lethasana

15 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

16 Sontaga

:

Lebogang Mamogobo: Jane Furse Lethasana

22 Mokibelo

:

Ramokwena Eugene Phasha: Ga Nkwana

23 Sontaga

:

Thabang Moimana: Phokwane Lethasana
29 Mokibelo : Loraine Sefoka: Apel Cross Lethasana
30 Sontaga
: Nkaisana Lebotse: Waalkraal Lethasana


DECEMBER 2014

06 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

07 Sontaga

:

Ga Tlamama: Maganagobushwa

13 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

14 Sontaga

:

Dikapolo Tladi Tsiane Stoplite

20 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

21 Sontaga

:

Mahlako Lekgoathi: Mehlareng Lethasana

27 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

28 Sontaga
:
Beauty Mokgohlwe Sodi: Mogalatsane


__________________________________________________________


Previous page: Videos
Next page: DVDs