Print this page

Programmes

DR. A.C. TSIANES OFFICE:


PROGRAMME:
JULY - DECEMBER 2015
MATHASANA: PHOROLO, KORETSO, GOHLABISHA, KGOROGO

JULY 2015

04 Mokibelo

:

KORETSO/WORK/Maphefo
Tsiane (Mmamachika): Mokgwaneng

05 Sontaga

:

MASHABELA: PHOROLO: LEGONONONG

11 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

12 Sontaga

:

KWAZULU NATAL: DAMBE: MBUISENI
NDLELA: 076 749 0274/082 997 2254

18 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: Maggy
Phahlamohlaka: Mogaladi (Mmamoswathupa)

19 Sontaga

:

Mabatho
Ditshego: Thabakhubedu: Lethasana

25 Mokibelo

:

WORK/MOSHOME: Collen
Tsiane: Keerom: REALOŠA KOMA

26 Sontaga

:

Hunadi Monama:
Granny: Monsterlus: HlalanikahleAUGUSTUS 2015

01 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: Marota Jones: Senotlelo: Lethasana (Ga Mmamatshika)

02 Sontaga

:

Modupi Manyaka: Kgobokwane: Lethasana

08 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

09 Sontaga

:

WOMAN"S DAY: Moeti Matemane: Mamone

15 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

16 Sontaga

:

Mabatalale Joseph Kgaphola: Makhutšo: Leth

19 Laboraro

:

LEGOGWANA

22 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: Bokathe
Tjatjie: Masehlaneng

23 Sontaga

:

BOSHIELO PHOKOANE: MOSHIBONG

29 Mokibelo
:

MATSHIKA: Sekabing: PHOROLO

30 Sontaga
:

MATJIE: Rathoke: Lethasana (Commy)SEPTEMBER 2015

05 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO/KORELO

06 Sontaga

:

Patrick Diale: GA MASEMOLA: Lethas

12 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

13 Sontaga

:      

Magerine Marota: Senotlelo: Lethasana

19 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

20 Sontaga

:

Sunnyboy Mahlangu: Makometsane: Letha

24 Laboraro

:

HERITAGE DAY

26 Mokibelo

:

MOHLABO

27 Sontaga

:

MOHLABOOCTOBER 2015

03 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: LENYALO

04 Sontaga

:

LENYALO/LENYALO

10 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: Constence
Makhafola: Lebowakgomo: 137 Unit P: Lethasana

11 Sontaga

:

Caiphus Rampedi: Ga Maphopha: Mmatau

17 Mokibelo

:

Martha Shibambu: Dongerhoek: Silverton: Lethasana

18 Sontaga

:

Walter Matlou: Mapela: Lethasana

24 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

25 Sontaga

:

Mahlako Mahlaela: Ga-Moloi (Fish): Lethasana

31 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO:MONYANYA(MODIBA)NOVEMBER 2015

01 Sontaga

:

MONYANYA(MODIBA)

07 Mokibelo

:

WORK/KORETŠO: Nnana Kgaladi: Klopper

08 Sontaga

:

Tumelo Mosehla: Tsantsabela: Lethasana

14 Mokibelo

:

WORK/KOSHA YA BOSHEGO

15 Sontaga

:

Monama: Moganyaka: PHOROLO

21 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

22 Sontaga

:

Shikoane Boshielo: Ramokgetletsane

28 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

29 Sontaga

:

Ernest Malemone: Magakadimeng (Masefudi)


DECEMBER 2015

05 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO: Itumeleng 
Mathabathe: Moteti mmotwaneng: Lethasana

06 Sontaga

:

LENYALO/LENYALO: GA TSIANE

12 Mokibelo

:

WORK: Abram Mahlaela: Khureng (Go tšea badimo)

13 Sontaga

:

MASWIKA/MASWIKA/MASEFUDI

19 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

20 Sontaga

:

Promise Nkadimeng: Watervaal (Ga-Mmakola): Lethasana

26 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

27 Sontaga
:

Motlatsi Tsiane: Ga-Klopper: Lethasana


__________________________________________________________


Previous page: Videos
Next page: DVDs